Storytelling w biznesie

Storytelling w biznesie, czyli jak pisać i mówić o swoich usługach.

  • Podstawowe zasady storytellingu
  • Umiejętność opowiadania o usługach i produktach “od ogółu do szczegółu”
  • Warsztaty z określenia konkretnych korzyści na temat produktów i usług
  • Wyróżniki oferty
  • Schematy pisania postów
  • Schematy dodawania relacji
  • Jak mówić i pisać wg Beauty Insta Serialu
  • Jak włączyć emocje
  • Jak tworzyć ofertę viralową